փրփուր - բացատրություն

փրփուրի, [գոյական]
1. Պղպջակներից գոյացած մեծ մասամբ սպիտակ զանգված հեղուկների երեսին, որ առաջանում Է ալեկոծությունից` հեղուկը թափահարելուց՝ եռացնելուց՝ խմորումից ևն:
2. Օճառի լուծույթից առաջացած պղպջակների լանգված:
3. Մի շարք բույսերի տերևների կամ ցողունի՝ ջրի մեջ տրորելուց ստացվող նույնպիսի զանգված:
4. Մարդու և կենդանիների բերանում հիվանդությունից՝ զայրույթից ևն առաջացող պղպջակավոր թանձր սպիտակավուն լորձունք:
5. (փոխաբերական) Քրտինք:
6. (փոխաբերական) Սպիտակություն:
7. [ածական] Փրփրած, փրփրուն:
8. (փոխաբերական) Փրփուրի նման սպիտակ, շատ սպիտակ ու մաքուր:

փրփուր - հոմանիշներ

գ. 1. Պղպջակ, (բրբ.) քափ, լեպ (21փ(: 2. Լորձունք, շողիք (ձիով:

փրփուր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փրփուր - ռուսերեն թարգմանություն

1. գ. Пена. 2. ա. (փխբ.) Пенистый. 3. ա. (փխբ.) Белый, как пена, снежно-белый. ◊ Փրփուրը բերանին с пеной у рта. Փրփուր կտրել 1) вспениться, 2) вспотеть. Փրփուր տալ пениться.

փրփուր - անգլերեն թարգմանություն

foam,spume,skim,froth,lather

փրփուր - դարձվածքներ