փրփրալ - բացատրություն

Տե՛ս
Փրփրել:

փրփրալ - հոմանիշներ

չբ. (բրբ.) Սարսել, սրսփալ:

փրփրալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փրփրալ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Փրփրել։

փրփրալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

փրփրալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել