քաղաքատնտես - բացատրություն

քաղաքատնտեսի, քաղաքատնտեսներ, [գոյական]
Քաղաքատնտեսության մասնագետ:

քաղաքատնտես - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղաքատնտես - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղաքատնտես - ռուսերեն թարգմանություն

ի Политэконом.

քաղաքատնտես - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղաքատնտես - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել