քաղաքացիական - բացատրություն

[ածական]
1. Քաղաքացիներին հատուկ՝ վերաբերող:
2. Պետության քաղաքացիների իրավական դրության հատուկ՝ վերաբերող:
3. Հասարակական բարօրության՝ հասարակության շահերին վերաբերող՝ նվիրված: Քաղաքացիական քնարերգություն՝ հերոսապատում:
4. Ոչ զինվորական, ոչ զորական: Քաղաքացիական աշխատանք՝ ծառայություն:
5. Ոչ հոգևոր, ոչ եկեղեցական: Քաղաքացիական կրթություն:
6. Քաղաքացիների անձնական-ընտանեկան վիճակի հետ կապված: Քաղաքացիական դրություն:

քաղաքացիական - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Гражданский. ◊ Քաղաքացիական ամուսնություն гражданский брак. Քաղաքացիական դատավարություն гражданское судопроизводство. Քաղաքացիական իրավունք гражданское право. Քաղաքացիական իրավունք ստանալ получить права (право) гражданства. Քաղաքացիական կռիվ՝ պատերազմ гражданская война. Քաղաքացիական տարի астрономический год. Քաղաքացիական օրենքներ гражданские законы.

քաղաքացիական - անգլերեն թարգմանություն

civil,civic,civilian

քաղաքացիական - դարձվածքներ