քաղաքացիական դատավարություն - բացատրություն

Սովետական սոցիալիստական իրավունքի բնագավառ, որ կարգավորում Է դատարանի կողմից քաղաքացիական գործերի քննությունն ու լուծումը, ինչպես և այդ գործերով դատարանի
վճիռների կատարումը:

քաղաքացիական դատավարություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական դատավարություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական դատավարություն - ռուսերեն թարգմանություն

гражданский процесс

քաղաքացիական դատավարություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղաքացիական դատավարություն - դարձվածքներ