քաղաքացիական իրավունք - բացատրություն

ՍՍՀՄ-ում՝ սովետական սոցիալիստական իրավունքի բնագավառ, որ կարգավորում Է ունեցվածքային (գույքային) հարաբերությունները սոցիալիստական կազմակերպությունների միջև, սոցիալիստական կազմակերպությունների ու քաղաքացիների միջև, ինչպես և գույքային հարաբերությունները քաղաքացիների միջև:

քաղաքացիական իրավունք - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական իրավունք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիական իրավունք - ռուսերեն թարգմանություն

гражданское право

քաղաքացիական իրավունք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղաքացիական իրավունք - դարձվածքներ