քաղաքացիության իրավունք տալ - բացատրություն

Ընդհանուր ճանաչում տալ, ճանաչել:

քաղաքացիության իրավունք տալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիության իրավունք տալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղաքացիության իրավունք տալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղաքացիության իրավունք տալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղաքացիության իրավունք տալ - դարձվածքներ