քաղգրագիտություն - բացատրություն

[գոյական] (հապավում) Քաղաքական գրագիտություն:
1. Քաղաքական գիտելիքների ամբողջությունը, ինչպես և դրա մակարդակը:
2. (նոր, պատմական) Քաղաքական գիտելիքները որպես ուսուցման առարկա, ինչպես և դրա դասագիրքը կամ ձեռնարկը:

քաղգրագիտություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղգրագիտություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղգրագիտություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Политграмота.

քաղգրագիտություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղգրագիտություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել