քաղլուսգլխվարչություն - բացատրություն

[գոյական] (հապավում, նոր, պատմական)
Քաղաքական լուսավորության գլխավոր վարչություն:

քաղլուսգլխվարչություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղլուսգլխվարչություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղլուսգլխվարչություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղլուսգլխվարչություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղլուսգլխվարչություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել