քաղցրաբարոյություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Քաղցրաբարո լինելը:
2. Քաղցրաբարո վերաբերմունք՝ վարվելակերպ:

քաղցրաբարոյություն - հոմանիշներ

գ. Սիրալիրություն, բարեբարոյություն, բարեհամբուրություն-, քաղցրահամբույտւթտւն, քաղցրահեզու- 0ւցւէւ26ճ 11Ձտ.օօտ թյուն, դյուրած ամբուր ո ւթյ ո ւն. հեզահամբուրու. թյուն, հեզամտություն, հեզահոգություն, (հզվդ.) հեզաբանություն, հեզախոսություն, բարեհեզություն, (հնց.) քաղցրավարություն, ք ա ղց ր.ա վա րք, քաղցրաբարություն:

քաղցրաբարոյություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղցրաբարոյություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Кротость, мягкость.

քաղցրաբարոյություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղցրաբարոյություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել