քաղցրահնչյուն - բացատրություն

Տե՛ս
Քաղցրահնչուն:

քաղցրահնչյուն - հոմանիշներ

ա. Քաղցրալուր, քաղցրաձայն, քաղցրանվագ, քաղցրահունչ, ախորժաձայն, ախորժալուր, ախորժահնչյուն, բարեհնչյուն, բարեձայն, դյուրած այն, դյուրալուր, հեշտալուր, անուշալուր, անուշաձայն, մեղմաձայն, մեղրաձայն, մելոդիկ, մելոդիական, մեղեդիական, (հզվդ.) ալախոսիկ, աղվախոս, աղվաձայն, անուշասաց, քաղցրաբարբառ, սոխակաձայն, պերճահնչյուն, . պերճաձայն: || Քաղցր, թավշային (ձայն):

քաղցրահնչյուն - հականիշներ

դառնահնչյուն

քաղցրահնչյուն - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Сладкозвучный, благозвучный.

քաղցրահնչյուն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղցրահնչյուն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել