քաղցրուսույց - բացատրություն

[ածական] (հազվադեպ)
Ուսուցանելու` սովորեցնելու hամար քաղցր` հաճելի, դյուրուսույց:

քաղցրուսույց - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քաղցրուսույց - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քաղցրուսույց - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղցրուսույց - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քաղցրուսույց - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել