քվազի - բացատրություն

Բարդությունների փոխառյալ բաղադրիչ՝
Կեղծ, կարծեցյալ, թվացող նշանակությամբ:

քվազի - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քվազի - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քվազի - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քվազի - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քվազի - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել