քվանտային մեխանիկա - բացատրություն

Ֆիզիկայի մի բաժինը, որ ուսումնասիրում է փոքրագույն մասնիկների (օրինակ՝ էլեկտրոնների, պրոտոնների, ատոմների ևն) շարժման ու փոխազդեցության օրենքները:

քվանտային մեխանիկա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քվանտային մեխանիկա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քվանտային մեխանիկա - ռուսերեն թարգմանություն

квантовая механика

քվանտային մեխանիկա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քվանտային մեխանիկա - դարձվածքներ