քրեագիտություն - բացատրություն

[գոյական]
Դատական ապացույցների հավաքման, բացահայտման ու հետազոտման հատուկ (տեխնիկական ու տակտիկական) եղանակների ու միջոցների ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտություն
(կրիմինալիստիկա):

քրեագիտություն - հոմանիշներ

տես Քրեաբանություն:

քրեագիտություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քրեագիտություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան (իրավ.) Криминалистика.

քրեագիտություն - անգլերեն թարգմանություն

criminalistics

քրեագիտություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել