քրեականորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Քրեական տեսակետից, քրեական իրավունքի համաձայն:

քրեականորեն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քրեականորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քրեականորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քրեականորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քրեականորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել