քրեական դատավարություն - բացատրություն

Քննչական, դատախազական ու դատական մարմինների այն գործողությունների ամբողջությունը՝ քրեական գործերի հետաքննության ու լուծման ընթացքում, որոնք ապահովում են հանցագործություն կատարած անձանց մերկացումն ու դատապարտումը և արդարադատության իրականացումը:

քրեական դատավարություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քրեական դատավարություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քրեական դատավարություն - ռուսերեն թարգմանություն

уголовный процесс

քրեական դատավարություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քրեական դատավարություն - դարձվածքներ