քրեական իրավունք - բացատրություն

Իրավունքի բնագավառ, որը սահմանում Է՝ տվյալ հասարակարգի դասակարգային շահերից ելնելով, հասարակության համար վտանգավոր ու քրեապես դատապարտելի գործողությունները և դրանց նկատմամբ կիրառվող պատժի միջոցները:

քրեական իրավունք - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

քրեական իրավունք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

քրեական իրավունք - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

քրեական իրավունք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

քրեական իրավունք - դարձվածքներ