քրքջալ - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Անզուսպ և բարձրաձայն ծիծաղել:
2. Չարախնդալ, մեկի անհաջողության՝ ձախողության վրա ծիծաղել:
3. (փոխաբերական) Չարություն՝ արհամարհանք՝ նենգություն արտահայտել: Իր այն բարձունքից դարավոր - վեհ՝ քրքջում Էր վանքը չարությամբ լի (Ե. Զարենց):
4. (փոխաբերական) Քրքիջի նման ձայն հանել, խոխոջել, կարկաչել: Քրքջում Է առվակը գարնան:

քրքջալ - հոմանիշներ

չբ. Քրքջել, քրքնջալ, ծիծաղել, քռքռալ, ռհռալ, խնդալ, կչկչալ, կարկաչել, կրկջալ, իախանջել (հզվդ.), քաքահ ծիծաղել, (բրբ.) կխկխալ, քեքնլ, քեքեել, ծաղկտալ, սյռպռթալ. փռթկալ, փխկալ (քանկարծ), պլխաալ, փխփխկալ (զսպված), ժմնել, կեղալ, կրկալ. քահ-քահը գցել:

քրքջալ - հականիշներ

լալ, հեծկլտալ

քրքջալ - ռուսերեն թարգմանություն

ացի Хохотать, ржать (прост.).

քրքջալ - անգլերեն թարգմանություն

burst out laughing,shout with laughter,roar with laughter,crease up,roll around,roll about,cackle

քրքջալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել