օբյեկտ - բացատրություն

օբյեկտի, [գոյական] (փիլիսոփայություն)
1. Մեզանից դուրս և մեր գիտակցությունից անկախ գոյություն ունեցող արտաքին աշխարհը, նյութական աշխարհը:
2. Գործողության՝ գործունեության ևն առարկա, այն ամենը, որին ուղղված Է որևէ գործողություն՝ գործունեություն ևն:
3. Տնտեսական՝ ռազմական ևն միավոր հանդիսացող ձեռնարկություն՝ կառույց՝ տեղամաս ևն:
4. Տե՛ս Ուղիղ խնդիր:

օբյեկտ - հոմանիշներ

տես 1. Առարկա: 2. Խնդիր;

օբյեկտ - հականիշներ

սուբյեկտ

օբյեկտ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. (փիլ.) Объект, предмет. 2. Здание, сооружение, объект.

օբյեկտ - անգլերեն թարգմանություն

object

օբյեկտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել