օբյեկտիվ - բացատրություն

1)

[ածական]
1. Գիտակցությունից դուրս և նրանից անկախ գոյություն ունեցող: 0բյեկտիվ իրականություն:
2. Անկողմնակալ, անաչառ: Օբյեկտիվ քննադատ՝ ղեկավար:
3. Անաչառության՝ անկանխակալ մոտեցման վրա հիմնված: 0բյեկտիվ որոշում:

2)

օբյեկտիվի, [գոյական]
Օպտիկական սարքի մեկ կամ մի քանի ոսպնյակից բաղկացած այն մասը, որ դարձած է դեպի դիտարկվող կամ լուսանկարվող առարկան:

օբյեկտիվ - հոմանիշներ

1) գ. (տեխ.) Առարկայատնս (6հՎԴ-) (ապակի):

2) ա. 1. Իրական, առարկայական; 2. Տես Անաչառ, Անկողմնակալ:

օբյեկտիվ - հականիշներ

սուբյեկտիվ

օբյեկտիվ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Объективный, беспристрастный. 2. գ. Объектив.

օբյեկտիվ - անգլերեն թարգմանություն

objective,objective glass

օբյեկտիվ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել