ֆալակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ճակատագիր:

ֆալակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆալակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆալակ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Судьба, рок (высок.) фатум, фортуна (книжн.), колесо фортуны.

ֆալակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆալակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել