ֆասոնդ կտրվի - բացատրություն

Մեռնես, չքանաս (անեծք և կատակային):

ֆասոնդ կտրվի - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆասոնդ կտրվի - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆասոնդ կտրվի - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆասոնդ կտրվի - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆասոնդ կտրվի - դարձվածքներ