ֆարմակոպեա - բացատրություն

ֆարմակոպեայի, [գոյական]
Դեղագիրք, պետական վավերացված ձեռնարկ՝ տեղեկատու գիրք, որ բովանդակում Է դեղեր պատրաստելու՝ նրանց ստուգման, պահպանման ու բացթողման պարտադիր կանոնները, ինչպես և այն դեղանյութերի ցանկը, որոնք պետք Է լինեն դեղատանը:

ֆարմակոպեա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆարմակոպեա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆարմակոպեա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆարմակոպեա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆարմակոպեա - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել