ֆեոդալիզմ - բացատրություն

ֆեոդալիզմի, [գոյական]
Կապիտալիզմին նախորդած հասարակարգ, որ հիմնված Էր արտադրության միջոցների ֆեոդալական սեփականատիրության և գյուղացի-հողագործների ոչ-լրիվ սեփականության վրա՝ ճորտական կախման ձևով, ավատատիրություն:

ֆեոդալիզմ - հոմանիշներ

գ. (պատմ.) Ավատականություն, սսվատաս|ետություն, ավատատիրություն, .ճղրտւասէիրութքուն:

ֆեոդալիզմ - հականիշներ

կապիտալիզմ

ֆեոդալիզմ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ավատատիրություն։

ֆեոդալիզմ - անգլերեն թարգմանություն

feudalism,feudal system,feudality

ֆեոդալիզմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել