ֆոտոհեռագրիչ - բացատրություն

ֆոտոհեռագրիչի, [գոյական, ածական]
Ֆոտոհեռագրական ապարատ, անշարժ պատկերները (լուսանկար, ձեռագիր, պատկեր ևն) հեռագրական կամ ռադիո միջոցներով հեռուն հաղորդելու սարք՝ ապարատ:

ֆոտոհեռագրիչ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆոտոհեռագրիչ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆոտոհեռագրիչ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆոտոհեռագրիչ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆոտոհեռագրիչ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել