ֆոտոնկարահանել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Նույնն է՝
Լուսանկարահանել:

ֆոտոնկարահանել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆոտոնկարահանել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆոտոնկարահանել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆոտոնկարահանել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆոտոնկարահանել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել