ֆոտոքիմիա - բացատրություն

ֆոտոքիմիայի, [գոյական]
Քիմիայի մի բաժինը, որ ուսումնասիրում Է նյութերի փոփոխությունները և լուսային Էներգիայի ներգործությամբ նրանց մեջ տեղի ունեցող ռեակցիաները:

ֆոտոքիմիա - հոմանիշներ

գ. (գիտ.) Լուսաքիմիա:

ֆոտոքիմիա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆոտոքիմիա - ռուսերեն թարգմանություն

յի Фотохимия.

ֆոտոքիմիա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆոտոքիմիա - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել