ֆրանկմասոն - բացատրություն

Տե՛ս
Ֆարմասոն:

ֆրանկմասոն - հոմանիշներ

| գ. (կրոն.) Ֆառմա-

ֆրանկմասոն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆրանկմասոն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆրանկմասոն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆրանկմասոն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել