ֆրանսաբանություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ֆրանսերեն բառերի՝ դարձվածների՝ արտահայտությունների կամ դրանց մեխանիկական
պատճենավորումների գործածությունը որևէ ուրիշ լեզվի մեջ:
2. Որևէ լեզվում՝ գրվածքում ևն գործածված այդպիսի բառ՝ դարձված ևն:

ֆրանսաբանություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ֆրանսաբանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ֆրանսաբանություն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆրանսաբանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ֆրանսաբանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել