և սակայն - բացատրություն

Այնուամենայնիվ, բայց և այնպես:

և սակայն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

և սակայն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

և սակայն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

և սակայն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

և սակայն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել