մեկ ականջից մտնել մյուսից դուրս գալ - մագիստրալային