жадность - ( жа́дность )

իգական


жадность - Թարգմանություն

 1. (алчность) ագահություն, անկշտումնություն, անհագություն
  есть с жадностью - ագահությամբ ուտել
 2. փոխաբերական ագահություն, տենչ, խիստ փափագ, անզուսպ ցանկություն, անհագություն
  с жадностью наброситься на книги - ագահությամբ գրքերի վրա հարձակվել
  с жадностью смотреть на что-либо - ագահությամբ մի բանի նայել
 3. ( скупость, корыстолюбие ) ժլատություն, ընչաքաղցություն, շահամոլություն, ագահություն
  жадность к деньгам - ագահություն փողի նկատմամբ, փողամոլություն
  проявить жадность - շահամոլություն դրսևորել, ընչաքաղցություն երևան բերել

жадность - Օրինակներ

жадность - բացատրություն

ж.
1) а) Стремление удовлетворить непомерные, ненасытные желания; алчность.
б) перен. Напряженный интерес, напряженное внимание.
2) Скупость, корыстолюбие.
3) перен. Страстное стремление к чему-л., неудержимость в удовлетворениикакого-л. желания.