за давностью


за давностью - Թարգմանություն

за давностью - Օրինակներ

за давностью - բացատրություն

нареч. разг.
Из-за давности.