иго - ( и́го )


иго - Թարգմանություն

  1. լուծ
    колониальное иго - գաղութային լուծ
    свергнуть иго - լուծը տապալել (թոթափել)
  2. փոխաբերական, հնացած բեռ, ծանրություն
    под игом лет - տարիների բեռան տակ

иго - Օրինակներ

иго - բացատրություն

ср.
1) а) Гнет чьего-л. владычества, господства.
б) Порабощающее влияние кого-л., чего-л.
2) перен. Бремя, тяжесть.