йотация - ( йота́ция )

իգական


йотация - Թարգմանություն

«յ» հնչյունի ավելացում ձայնավորից առաջ, յոտավորում (յա, յե, յու, յո)

йотация - Օրինակներ

йотация - բացատրություն

ж.
Появление звука [j] перед гласным звуком в начале слова или между гласными - всередине (в лингвистике).