лабораторно - ( лаборато́рно )

մակբայ


лабораторно - Թարգմանություն

լաբորատոր ճանապարհով, լաբորատոր պայմաններում (փորձերի, հետազոտությունների մասին)

лабораторно - Օրինակներ

лабораторно - բացատրություն

нареч.
В условиях лаборатории (1), лабораторным путем.