мавр - ( мавр )

արական


мавр - Թարգմանություն

մավր

мавр - Օրինակներ

мавр сделал свое дело, мавр может уйти - մավրն իր գործը կատարեց, մավրը կարող է հեռանալ
(ասվում է մի վատ բան անելու համար օգտագործված մարդու մասին) -

мавр - բացատրություն

м.
см. мавры (4).