магазин - ( магази́н )

արական


магазин - Թարգմանություն

 1. խանութ
  бакалейный магазин - նպարեղենի խանութ
  гастрономический магазин - ուտելեղենի խանութ
  кондитерский магазин - հրուշակեղենի խանութ
  магазин готового платья - պատրաստի հագուստեղենի խանութ
  книжный магазин - գրախանութ
  обувной магазин - կոշկեղենի խանութ
  меховой магазин - մուշտակեղենի խանութ
  галантерейный магазин - արդուզարդի (գալանտերեայի) խանութ
  мануфактурный магазин - կտորեղենի խանութ
  хлебный магазин - հացի խանութ
 2. ( склад ), հնացած պահեստանոց, մթերանոց, շտեմարան, համբարոց
  артиллерийский магазин - հրետանային մթերանոց
  хлебный магазин - հացապահեստանոց, ցորենի շտեմարան
 3. տեխնիկական, ռազմական պահեստատուփ, պահեստարան
  дисковый магазин - սկավառակային պահեստատուփ

магазин - Օրինակներ

универсальный магазин - ունիվերսալ խանութ, համավաճառ խանութ

магазин - բացատրություն

1. м.
1) Торговое предприятие, где продают товары в розницу.
2) Помещение для такой торговли.
2. м.
1) Емкость, приспособление для размещения однородных изделий, деталей и т.п. вприборах, машинах, многозарядном оружии и т.п.
2) Запасное помещение в пчелином улье.
3) Вспомогательный прибор, применяемый при электротехнических измерениях.
4) устар. Название некоторых периодических изданий; альманах, сборник.