табор - ( та́бор )

արական


табор - Թարգմանություն

  1. գնչուների թափառախումբ, իջավայր, վաչկատներ, վաչկաճամբար, վրանախումբ, տաբոր
    расположиться табором - վաչկաճամբար կազմել, վրանախումբ զարկել
  2. պատմական ռազմաճամբար, բանակավայր, ամրացված ճամբար (կոզակների)
    казачий табор - կոզակների ամրացված ռազմաճամբար
  3. խոսակցական ճամբար, թափառախումբ, իջևանավայր
    громадный табор бежеицев - փախստականների հսկայական ճամբար

табор - Օրինակներ

табор - բացատրություն

м.
1) а) Группа кочующих вместе цыганских семейств.
б) перен. разг. Большая группа людей, расположившаяся на временную стоянку.
2) а) Военный войсковой лагерь с обозом (в Российском государстве XV-XVII вв.).
б) Укрепленный казачий лагерь.