фабриковать - ( фабрикова́ть )


фабриковать - Թարգմանություն

 1. что գործարանային եղանակով արտադրել, պատրաստել
  фабриковать посуду - գործարանային եղանակով ամանեղեն պատրաստել
 2. խոսակցական, հեգնական մեծ քանակությամբ արտադրել, պատրաստել, արդյունաբերել
  ты думаешь я деньги фабрикую? - դու կարծում ես, թե ես փո՞ղ եմ կտրում
 3. փոխաբերական հերյուրել, մոգոնել ու տարածել
  фабриковать слухи - լուրեր հերյուրել և տարածել
 4. խոսակցական, փոխաբերական կեղծագործել, կեղծություններ հնարել, կատարել, պատրաստել
  фабриковать фальшивые бумажки - կեղծ թղթեր պատրաստել
  фабриковать подписи - ստորագրություններ կեղծագործել

фабриковать - Օրինակներ

фабриковать - բացատրություն

несов. перех.
1) Делать, изготовлять, производить.
2) перен. Создавать что-л. поддельное, предосудительное.