царь - ( царь )

արական


царь - Թարգմանություն

  1. թագավոր, արքա, ցար, ռուսաց թագավոր
  2. փոխաբերական թագավոր, իշխան, արքա
    царь зверей - գազանների թագավոր
    лесной царь - անտառի արքա

царь - Օրինակներ

царь царей - արքայից արքա
без царя в голове - խելքը պակաս
царь девица - ժող. բնստղծ. աննման աղջիկ, վեհաշուք օրիորդ
царь небесный - եկղց. երկնային թագավոր
при царе Горохе - կտկ. Նոյի տարին

царь - բացատրություն

м.
1) Титул монарха в некоторых странах.
2) Монарх, имеющий такой титул.
3) перен. Тот, что господствует надо всем или всеми, превосходит всех или всё;владыка, властитель.
4) перен. Употр. как приложение, указывая на исключительность, превосходствоопределяемого среди ему подобных.