цветистый - ( цвети́стый )

ածական


цветистый - Թարգմանություն

  1. (разноцветный) գունագեղ, բազմերանգ, երփներանգ, ծաղկավոր, գունազարդ, ծաղկազարդ, նախշուն
    цветистый ковер - նախշուն գորգ
  2. ծաղկասփյուռ, ծաղկավետ
    цветистые луга - ծաղկավետ մարգագետիններ
  3. ( витиеватый ), փոխաբերական ճոռոմ, վերամբարձ, ավելորդ գունագեղ

цветистый - Օրինակներ

цветистый - բացատրություն

прил. разг.
1) а) Покрытый, усеянный цветами (о луге, поле и т.п.).
б) Имеющий узор из крупных цветов (о ткани).
2) а) Яркий, пестрый, разноцветный.
б) перен. Излишне украшенный, витиеватый (о слоге, речи).