чайный - ( ча́йный )

ածական


чайный - Թարգմանություն

  1. թեյի
    чайная плантация - թեյի բուսադաշտ, թեյի տնկաստան, թեյադաշտ
    чайный магазин - թեյավաճառի խանութ
    чайная ложка - թեյի գդալ
    чайный сервиз - թեյի սպասք, թեյի ամանեղեն
  2. գոյական, հոգնակի, նշանակությամբ (чайные) բսբ թեյազգիներ

чайный - Օրինակներ

чайная колбаса - թեյաերշիկ, երկրորդ կարգի երշիկ
чайная роза - թեյավարդ
чайный гриб - թեյասունկ
через час по чайной ложке - ժամը մի թեյի գդալ, շատ դանդաղ, մեծ հապաղումներով

чайный - բացատրություն

прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: чай (1*), связанный с ним.
2) Свойственный чаю (1*2,3), характерный для него.
3) Принадлежащий чаю (1*1).
4) Имеющий цвет чая (1*3).
5) Предназначенный для чаепития, связанный с ним.