шаг - ( шаг )

արական


шаг - Թարգմանություն

 1. քայլ, քայլափոխ
  сделать один шаг - մի քայլ անել
  на каждом шагу - ամեն մի քայլափոխում
 2. քայլ, քայլվածք, քայլելը, քայլեր
  вольный шаг - ազատ քայլ (քայլվածք)
  мерный шаг - համաչափ քայլ(քայլվածք)
  гимнастический шаг - մարմնամարզական քայլվածք
  беглый шаг - ռազմ. հաճախաքայլ, հաճախակի քայլ
  отбивать шаг - քայլ խփել, խփելով քայլել
  прибавить шагу, ускорить шаг - քայլերն արագացնել
  замедлить шаг - քայլվածքը դանդաղեցնել
  тихим шагом - հանդարտ քայլվածքով
 3. ձիաքայլ
  рысь сменилась шагом - վարգը փոխարինվեց ձիաքայլով
 4. փոխաբերական քայլ, վարմունք, արարք
  необдуманный шаг - չմտածված քայլ
 5. քայլ, երկարության չափ
  десять шагов - տասը քայլ
 6. քայլ, զարգացման աստիճան
  новый шаг вперед - նոր քայլ առաջ
 7. տեխնիկական քայլ, քայլառ
  шаг винта - պտուտակի քայլառ
  шаг резьбы - պարուրակի քայլ
 8. հոգնակի (шаги') ոտնաձայն
  послышались шаги - ոտնաձայն լսվեց

шаг - Օրինակներ

двигаться гигантскими шагами - հսկայական քայլերով շարժվել, արագ զարգանալ
ни шагу назад - ոչ մի քայլ ետ
идти шаг в шаг - համաքայլ գնալ
первые шаги - առաջին քայլերը, սկիզբը, սկսելը
черепашьим шагом - կրիայի քայլով
в двух шагах отсюда - այստեղից երկու քայլ է, շատ մոտ է
в шагу - շեքամիջում
один шаг до… - մի քայլ է մինչև…
сделать первый шаг к чему-либо - փխբ. առաջին քայլն անել դեպի որևէ բան
шаг за шаг - դանդաղորեն, հազիվհազ
шаг за шаг - աստիճանաբար, անշեղ
не отходить ни на шаг от кого-либо - մեկից ոչ մի քայլ չհեռանալ
направить шаги - քայլերն ուղղել, դիմել, գնալ դեպի
шагу не сделать - ոչ մի քայլ չանել
не отступать ни нашаг - ոչ մի քայլ չնահանջել
ни шагу дальше! - ոչ մի քայլ առաջ
шаг за шагом - քայլ առ քայլ, հետզհետե

шаг - բացատրություն

м.
1) а) Движение ногами при ходьбе, беге.
б) Расстояние от ноги до ноги при таком движении.
2) Расстояние между стопами ног при ходьбе как мера длины.
3) разг. Передвижение пешком (о человеке).
4) а) Характер такого передвижения пешком.
б) Поступь.
5) Самый медленный аллюр (о характере хода лошади).
6) а) перен. Развитие, движение (обычно в сторону совершенствования).
б) Ступень, этап в таком развитии, движении.
7) перен. разг. Действие, поступок.
8) Определенное расстояние или величина чего-л. (в направленном движениимеханизмов, в деталях машин и т.п.).