шаркнуть - ( ша́ркнуть )

բայ


шаркнуть - Թարգմանություն

  1. шаркать
  2. անդեմ ման ևշրխկոցով խփել, զարկել, նետել
    обухом по лбу шаркнуло - կացնագլուխը շրխկաց ճակատին

шаркнуть - Օրինակներ

шаркнуть - բացատրություն

сов. неперех.
1) Однокр. к глаг.: шаркать (1,3).
2) см. также шаркать.