щедрый - ( ще́дрый )

ածական


щедрый - Թարգմանություն

 1. առատաձեռն, ձեռնաբաց
  щедрый человек - առատաձեռն մարդ
 2. փոխաբերական առատորեն, շռայլորեն տվող, շռայլ
  щедрый на обещания - առատ խոստումներ տվող, շռայլորեն խոստացող
  щедрый из похвалы - գովասանքներ շռայլող, գովասանքներով շռայլ
 3. լի, առատ, հարուստ, առատապարգև, առատաբեր, բերրի
  щедрая земля - առատաբեր, բերրի հող
  щедрая природа - հարուստ բնություն
 4. ( ценный ) մեծարժեք, շքեղ, շռայլ, մեծ
  щедрые подарки - շռայլ պարգևներ
  щедрой рукой - շռայլ ձեռքով, շռայլորեն, առատաձեռնորեն

щедрый - Օրինակներ

щедрый - բացատրություն

прил.
1) Охотно оказывающий помощь деньгами, имуществом; не скупой.
2) а) Ценный, богатый.
б) перен. Интенсивный в своем проявлении, действии.
в) перен. Неумеренный, преувеличенный (в оценке).
3) Охотно раздающий, расточающий что-л.