эва - ( э́ва )


эва - Թարգմանություն

  1. ահա, ահա թե
  2. արտահայտում է զարմանք, անվստահություն, անհամաձայնություն, վա՛յ, վո՛ւյ, օ’հ

эва - Օրինակներ

эва - բացատրություն

1. предикатив разг.-сниж.
(а также эво)
1) Возглас при выражении различных чувств, душевных переживаний (изумления,удивления, досады, сомнения и т.п.) как действие.
2) Возглас при выражении несогласия, возражения как действие.
2. частица разг.-сниж.
(а также эво)
1) Употр. при указании на предмет, находящийся в некотором отдалении; вон.
2) Употр. при усилении, уточнении чего-л. (обычно в сочетании с местоимениями инаречиями, обозначающими меру или степень).
3) Употр. при выражении сильного удивления, изумления; соответствует позначению сл.: так вот что! каково!
3. межд. разг.-сниж.
(а также эво)
1) Употр. при выражении различных чувств, душевных переживаний: изумления,удивления, досады, сомнения и т.п.
2) Употр. при выражении несогласия, возражения.