эволюционный - ( эволюцио́нный )

ածական


эволюционный - Թարգմանություն

  1. էվոլյուցիոն, բարեշրջական, բնաշրջական, աստիճանական զարգացման
    эволюционный процесс - էվոլյուցիոն, աստիճանական զարգացման պրոցես
  2. էվոլյուցիոն, էվոլյուցիան ուսումնասիրող
    эволюционная геология - էվոլյուցիոն երկրաբանություն
  3. ռազմական վերախմբավորման տեղաշարժերի հետ կապված, մանևրային
    производить эволюционное учение - վերախմբավորման տեղաշարժերի վարժություններ կատարել

эволюционный - Օրինակներ

эволюционное учение - էվոլյուցիոն ուսմունք, տեսություն, օրգանական աշխարհի զարգացման ուսմունք, մի որակից մյուսին անցնելու միջոցով

эволюционный - բացատրություն

прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: эволюция (2*), связанный с ним.
2) Постепенный, без резких изменений (противоп.: революционный).