явиться - ( яви́ться )


явиться - Թարգմանություն

 1. գալ
  зачем вы сюда явились? - ինչու եք եկել այստեղ
 2. ( прибыть, прийти ) պաշտ ներկայանալ, գալ
  явиться в суд - դատարան ներկայանալ
  явиться за чем-либо - մի բանի հետևից գալ
  во-время явиться, явиться кстати - ժամանակին ներկայանալ, ժամանակին գալ
  явиться с повинной - մեղայականով ներկայանալ
 3. երևալ, ներկայանալ
 4. ( возникнуть ) ծագել, ծնվել, առաջանալ, հայտնվել, երևալ, երևան գալ, ստեղծվել, ներկայանալ
  у меня явилась новая мысль - իմ գլխում նոր միտք ծագեց
  как только явится подходящий случай - հենց որ հարմար առիթ ներկայանա
 5. ( оказатъся ) հանդիսանալ, դառնալ, լինել
  это явилось сюрпризом для всех - բոլորի համար դա անակնկալություն հանդիսացավ
  явиться препятствием - խոչընդոտ հանդիսանալ (դառնալ)
  явиться причиной чего-либо - որևէ բանի պատճառ հանդիսանալ (լինել)

явиться - Օրինակներ

явиться - բացատրություն

сов.
см. являться.